Biografie: Daimy Timmermans is geboren op elf september 1991 in Waalwijk ( Noord - Brabant ). Rond de leeftijd van 13 is hij begonnen met het draaien van muziek voor vrienden in thuissituaties. Enkele jaren later kwam zijn liefde voor hardere stijlen nog meer tot uitdrukking toen hij in privé ruimtes in de nabije omgeving mocht draaien voor ook andere bekenden.

Via onder andere social media, en mond tot mond reclame, kwamen meer mensen dan alleen zijn eigen vrienden- en kennissenkring achter zijn kwaliteiten, en waren het niet meer alleen zij die genoten van zijn manier om de muziek op de mensen over te brengen. De support en de opbouwende kritiek die hij daar mocht ontvangen hebben geleid tot het ontwikkelen van zichzelf tot beginnend DJ en producer. Het draaien van platen is uitgegroeid tot het maken van remixen, en na enige tijd tot het schrijven van eigen tracks.

De feesten waar hij voor gevraagd wordt om te draaien zijn inmiddels niet meer alleen in de nabije omgeving, en ook niet meer alleen voor bekenden. Steeds vaker komt hij voor een onbekend publiek te staan waar hij zijn kwaliteiten achter de DJ tafel ten gehore mag brengen.

Toch vergeet hij niet waar het allemaal voor hem begonnen is en blijft regelmatig in de privé sfeer voor vrienden draaien en laat mede hierdoor ook zien dat zijn hart ligt bij het draaien, mixen, en zelf produceren van muziek. Inmiddels draait hij niet meer alleen hardcore maar is ook actief in andere genres zoals early hardcore en frenchcore, maar het liefste draait hij uptempo hardcore. Verder staat hij open voor alle opbouwende kritiek en heeft een positieve motivatie om door te groeien in deze wereld.

 

English: Daimy Timmermans was born on eleven September 1991 in Waalwijk (Noord - Brabant). Around the age of 13 he started playing music for friends in home situations. A few years later, reflected his love for hardcore even more when he was running for other acquaintances. In the vicinity in private spaces

Via include social media and word of mouth, more people came than his own friends and acquaintances behind his qualities, and were not only those who enjoyed his way across. The music on people The support and constructive criticism he received there led to the development of himself starting DJ and producer. Spinning records has become making remixes, and after some time to write their own tracks.

The parties where he asked to run are now not only in the immediate vicinity, and not just for acquaintances. Increasingly he stands where he can bring his qualities. Behind the DJ table as performed for an unknown audience

Yet he does not forget where it all started for him and continues to run regularly in private for friends and leave because of this also shows that his heart is in turning, mixing and producing music itself. Now he is no longer simply hardcore but is also active in other genres such as early hardcore, frenchcore, but he loves to play uptempo hardcore. He is open to all constructive criticism and positive motivation to grow in this world.

 

Love to make people happy and go crazy on the dancefloor!

Heb je altijd al eens op de foto willen gaan met mij? Geen zorgen, of het nou tijdens mijn set is of er voor of net erna ik maak tijd om met je op de foto te gaan! Of wil je gezellig een praatje maken? Biertje drinken? Het kan allemaal!